Roken

Roken is sinds 2011 verboden in alle gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Een gesloten plaats is een plaats die door wanden afgesloten is van de omgeving en voorzien is van een plafond. Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn. Als organisator van een evenement moet je erop toezien dat het rookverbod wordt toegepast.

Wat zijn je verplichtingen als organisator?

 • Plaats rookverbodstekens

  Zowel aan de ingang als binnen moet je rookverbodstekens hangen, zodat iedereen ze kan zien. Elk rookverbodsteken moet minstens een diameter hebben van 9 centimeter. De achtergrond is wit, de afbeelding van de sigaret zwart en de dwarsbalk rood.

 • Spreek rokers aan

  Als een bezoeker rookt, kan zowel de organisator als de roker beboet worden. Het is dus als organisator of uitbater verplicht om rokers aan te spreken. Je mag iemand die rookt ook niet van drank voorzien.

 • Laat nergens uitschijnen dat roken niet verboden is

  Zet bijvoorbeeld nergens asbakken.

Wie controleert het rookverbod?

Het rookverbod wordt gecontroleerd door regionale inspecteurs van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De inspecteurs gaan na of alles in orde is met de wetgeving en kunnen bij overtredingen ook sancties opleggen: een waarschuwing, een proces-verbaal, een boete … Zowel de uitbaters als de gebruikers die weigeren het rookverbod na te leven, riskeren een boete.

Mag ik een rookkamer voorzien op mijn evenement?

Ja. Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • De rookkamer is een afgesloten ruimte, voorzien van wanden, een plafond en een gesloten deur.
 • De rookkamer is geen doorgangszone en is zo gebouwd en ingericht dat het ongemak voor de niet-rokers zoveel mogelijk verhinderd wordt.
 • De rookkamer wordt duidelijk als lokaal voor rokers geïdentificeerd.
 • In de rookkamer mag je mensen niet bedienen. Rokers mogen wel zelf hun drank meenemen van het evenement naar de rookkamer.
 • De rookkamer mag niet groter zijn dan een kwart van de totale oppervlakte van de zaal.
 • De rookkamer moet een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem hebben dat de rook voldoende verwijdert.
 • Beeld Charlotte Kog