Checklist roken en alcohol op fuiven

Deze checklist bevat maatregelen die je als organisator van een fuif minstens moet nemen om inbreuken tegen de wet op roken en alcoholgebruik tegen te gaan.

Samen met enkele jeugdwerkpartners werd deze checklist voor organisatoren van fuiven opgemaakt. Als organisator riskeer je immers een boete wanneer je alcohol serveert aan jongeren onder de minimumleeftijd en/of wanneer het rookverbod onvoldoende wordt toegepast op je fuif.

Gebruik deze checklist om niets over het hoofd te zien.

Checklist roken en alcohol op fuiven