Alcohol- en drugspreventie

Wie een muziekevenement organiseert, moet onvermijdelijk rekening houden met drank- en drugsmisbruik. Het is erg belangrijk dat je proactief maatregelen neemt om grotere problemen te voorkomen. Houd medewerkers goed op de hoogte van alle regelgeving en jullie alcohol- en drugsbeleid.

Alcohol- en drugspreventie op je evenement: enkele tips

 • Communicatie

  Vermijd een naam voor je evenement of boodschappen waar je alcoholconsumptie mee aanmoedigt. Het kan schadelijk zijn voor het imago van je organisatie en de drempel verhogen voor jonge bezoekers om langs te komen. Daarnaast kan het ook ouders afschrikken. 

 • Locatie

  • Neem de ‘Checklist voor alcohol en roken’ op fuiven bij de hand. Deze somt enkele maatregelen op die je als organisator kan nemen om overtredingen op de alcohol- en drugwetgeving te voorkomen. 
  • Neem de brochure ‘Veilig Feesten, tips voor organisatoren’ van VAD door. Pictogrammen op de plattegrond van een fuiflocatie duiden aan welke maatregelen je als organisator kan nemen om voor een positief feestklimaat te gaan. Op die manier draagt je organisatie zorg voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers. 
  • Voor fuiven en kleine festivals kan je Feest Wijzer gratis aanvragen bij VAD. Met Feest Wijzer bied je enkele basisservices aan die een veilig feestklimaat bevorderen. De services die je aanbiedt, maak je bekend met de Feest Wijzer sterpictogrammen.  
  • Hang op de locatie sensibiliserende affiches uit. VAD heeft een catalogus waarin je kan zoeken naar materiaal. 
 • Afspraken met medewerkers

  • Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de alcoholwetgeving. Je kan hiervoor de Barbriefing van De Druglijn en de bijhorende zelfklevers gebruiken. De zelfklevers zijn handig om naartoe te verwijzen wanneer je als medewerker alcohol moet weigeren.  
  • Beperk de alcoholconsumptie van de medewerkers op het moment dat zij verantwoordelijk zijn door bijvoorbeeld te werken met een beperkt aantal (non-alcoholische) drankbonnen.
  • Zorg dat de hoofdverantwoordelijken nuchter blijven.
 • Voorzieningen

  • Werk met een bandjessysteem voor leeftijdscontrole.
  • Voorzie voldoende alternatieven naast alcoholische dranken.
  • Maak frisdrank en niet alcoholische dranken goedkoper dan dranken met alcohol.
  • Spotgoedkope bierprijzen en een ‘Happy hour op alcoholische dranken zetten jongeren aan tot het consumeren van meer alcohol. Hierdoor wordt je aansprakelijkheid als organisator groter.
  • Als je sterke dranken wilt schenken op je evenement, wees dan extra alert op de wetgeving. Een aparte bar voor sterke dranken is een aanrader en is makkelijker voor de medewerkers.
  • Hang duidelijk het telefoonnummer van een taximaatschappij omhoog of leg fuifbussen in.

Het belang van een alcohol- en drugbeleid

De kans dat je tijdens je evenement geconfronteerd wordt met overmatig middelengebruik is niet gering. Het is dus belangrijk om daar op voorhand goede afspraken over te maken, enerzijds om het evenement in goede banen te kunnen leiden en anderzijds om de wetgeving op alcohol niet te overtreden.

Je maakt op voorhand best duidelijke afspraken (voor medewerkers én bezoekers) en neemt haalbare en geloofwaardige maatregelen.

De meeste jeugdbewegingskoepels geven richtlijnen aan hun lokale groepen voor de reguliere werking Je kan ze hieronder vinden:

Voor de jeugdhuizen stelde Formaat richtlijnen op. De richtlijnen zijn een basis voor het opstellen van een eigen alcohol- en drugsbeleid voor je evenement en bij uitbreiding voor je organisatie.  

Wat met andere drugs?

Of het nu gaat om cannabis of andere illegale drugs, druggebruik is nooit toegelaten op een evenement, al is dat natuurlijk moeilijk te controleren. Je kan bezoekers er via affiches wel attent op maken dat het gebruik van drugs niet getolereerd wordt. Als je het wel tolereert, wordt dat in de rechtspraak trouwens beschouwd als ‘aanzetten tot’. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid!

Hoe kan je op een goede manier aan leeftijdscontrole doen?

De verkoop van alcohol is strikt gereglementeerd. Het is wettelijk bepaald dat je aan elke persoon die alcohol of sterke drank wil kopen om een leeftijdsbewijs mag vragen. De meeste organisatoren maken de schifting reeds bij de ingang. Je voorziet dan best twee of drie verschillende ingangen, afgescheiden door nadarhekken, zodat de bezoekers per leeftijdsgroep kunnen aanschuiven. Zo hoef je minder bezoekers te controleren.

Aan jongeren die een alcoholisch drankje willen bestellen, mag gevraagd worden dat ze hun leeftijd bewijzen: ze moeten 18 jaar zijn wanneer het sterkedrank betreft, 16 jaar als het gaat over andere alcoholische dranken. Je leeftijd bewijzen kan overigens op diverse andere manieren dan via de identiteitskaart (bibliotheekkaart, treinkaart, lidkaarten, rijbewijs… voor zover die voorzien zijn van een foto). De bezoeker is vrij om de identiteitskaart te tonen. Als iemand zijn leeftijd niet wil of kan bewijzen, geef je deze persoon geen alcoholische drank.

Het bandjessysteem is ondertussen goed ingeburgerd in Vlaanderen. Veel organisatoren werken met polsbandjes in twee of drie verschillende kleuren. Bijvoorbeeld een rood polsbandje voor bezoekers jonger dan zestien jaar. Een geel polsbandje voor jongeren vanaf zestien jaar en een groen polsbandje voor bezoekers vanaf achttien jaar (als je sterkedrank verkoopt). 

Wat is ‘buiten is buiten’?

Steeds meer organisatoren hanteren het principe ‘in=in’ en ‘out=out’. Het is niet alleen een zeer efficiënte regel om overlast in de openbare ruimte te verminderen, je voorkomt ook dat bezoekers buiten de locatie alcohol gaan drinken en andere drugs gaan consumeren.

Zelfs als je dat principe niet toepast, kan je bezoekers die opnieuw willen binnenkomen steeds weigeren als ze onder invloed zijn van alcohol of andere drugs. Je kondigt dat dan best aan via affiches aan de ingang.

Meer weten over alcohol- en drugspreventie?

Contacteer een lokale preventiemedewerker of de VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Het is ook de Vlaamse koepelorganisatie voor organisaties die werken rond alcohol en andere drugs 

 • Beeld Nikki Lucy