Alcohol- en drugspreventie

Wie een muziekevenement organiseert, moet onvermijdelijk rekening houden met drank- en drugsmisbruik. Het is erg belangrijk dat je proactief maatregelen neemt om grote problemen te voorkomen. Daarnaast moeten alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de regelgeving en je alcohol- en drugsbeleid.

Alcohol- en drugspreventie op je evenement: enkele tips

 • Communicatie

  Gebruik geen naam voor je evenement of boodschappen waar je alcoholconsumptie mee aanmoedigt. Ook voor je imago naar de buitenwereld en ouders van jonge bezoekers is dit niet goed.

 • Locatie

  • Neem de ‘Checklist voor alcohol en roken’ op fuiven bij de hand. Deze somt enkele maatregelen op die je als organisator kan nemen om overtredingen op de alcohol- en drugwetgeving te voorkomen. 
  • Neem de brochure ‘Veilig Feesten, tips voor organisatoren’ van VAD door. Pictogrammen op de plattegrond van een fuiflocatie duiden aan welke maatregelen je als organisator kan nemen om een feestklimaat te creëren dat zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en op deze manier problemen helpt te voorkomen.
  • Voor fuiven en kleine festivals kan je Feest Wijzer gratis aanvragen bij VAD. Via Feest Wijzer bied je je bezoekers enkele services aan die ervoor zorgen dat je de negatieve gevolgen die gepaard gaan met alcohol- of druggebruik probeert te voorkomen. Je maakt deze services bekend door de Feest Wijzer sterpictogrammen.
  • Sensibiliseer ook je bezoekers. Safe ‘n Sound maakte 15 campagnebeelden met partytips die je zelf kunt afdrukken en ophangen op je evenement.
 • Afspraken met medewerkers

  • Zorg ervoor dat je medewerkers op de hoogte zijn van de Alcohol wetgeving. (link artikel alcohol) Je kan hiervoor de Barbriefing van De DrugLijn gebruiken. Hang de bijhorende stickers op. Dit is handig om naar te verwijzen als barmedewerker wanneer je alcohol moet weigeren aan -16 en sterke drank aan -18 jarigen.
  • Beperk de alcoholconsumptie van de medewerkers op het moment dat zij verantwoordelijk zijn.
  • Zorg dat de hoofdverantwoordelijken nuchter blijven.
 • Voorzieningen

  • Werk met een bandjessysteem voor leeftijdscontrole.
  • Voorzie voldoende alternatieven naast alcoholische dranken.
  • Maak frisdrank en niet alcoholische dranken goedkoper dan dranken met alcohol.
  • Spotgoedkope bierprijzen en een ‘Happy hour’ kunnen beschouwd worden als jongeren aanzetten tot het consumeren van veel alcohol. Hierdoor wordt je eigen aansprakelijkheid als organisator alleen maar groter.
  • Als je sterke dranken wilt schenken op je evenement, wees dan extra alert op de wetgeving. Een aparte bar voor sterke dranken is ook een aanrader en is makkelijker voor de medewerkers.
  • Hang duidelijk het telefoonnummer van een taximaatschappij omhoog of leg fuifbussen in.

Het belang van een alcohol- en drugbeleid

De kans dat je tijdens je evenement geconfronteerd wordt met overmatig middelengebruik is niet gering. Het is dus belangrijk om daar op voorhand goede afspraken over te maken, enerzijds om het evenement in goede banen te kunnen leiden en anderzijds om de wetgeving op alcohol niet te overtreden.

Je maakt op voorhand best duidelijke afspraken (voor medewerkers én bezoekers) en neemt haalbare en geloofwaardige maatregelen.

De meeste jeugdbewegingskoepels geven richtlijnen aan hun lokale groepen voor de reguliere werking Je kan ze hieronder vinden:

Voor de jeugdhuizen stelde Formaat richtlijnen op. 

Je breidt dus best het alcohol- en drugsbeleid van je vereniging uit naar dat van jullie evenement of je stelt een aparte leidraad op voor je evenement.

Wat met andere drugs?

Of het nu gaat om cannabis of andere illegale drugs, druggebruik is nooit toegelaten op een evenement, al is dat natuurlijk moeilijk te controleren. Je kan bezoekers er via affiches wel attent op maken dat het gebruik van drugs niet getolereerd wordt. Als je het wel tolereert, wordt dat in de rechtspraak trouwens beschouwd als ‘aanzetten tot’. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid!

De laatste jaren voeren vooral de grote festivals een lik-op-stuk-beleid, waarbij bezoekers die betrapt worden met drugs een rekening gepresenteerd krijgen die ze onmiddellijk dienen te betalen.

Hoe kan je op een goede manier aan leeftijdscontrole doen?

De verkoop van alcohol is strikt gereglementeerd. Het is wettelijk bepaald dat je aan elke persoon die alcohol of sterke drank wil kopen om een leeftijdsbewijs mag vragen. De meeste organisatoren maken de schifting reeds bij de ingang. Je voorziet dan best twee of drie verschillende ingangen, afgescheiden door nadarhekken, zodat de bezoekers per leeftijdsgroep kunnen aanschuiven. Zo hoef je minder bezoekers te controleren.

Aan jongeren die een alcoholisch drankje willen bestellen, mag gevraagd worden dat ze hun leeftijd bewijzen: ze moeten 18 jaar zijn wanneer het sterkedrank betreft, 16 jaar als het gaat over andere alcoholische dranken. Je leeftijd bewijzen kan overigens op diverse andere manieren dan via de identiteitskaart (bibliotheekkaart, treinkaart, lidkaarten, rijbewijs… voor zover die voorzien zijn van een een foto). De bezoeker is vrij om zijn/haar identiteitskaart te tonen. Als iemand zijn leeftijd niet wil of kan bewijzen, geef je deze persoon geen alcoholische drank.

Het bandjessysteem is ondertussen goed ingeburgerd in Vlaanderen. Daarvoor worden twee (of drie) soorten gekleurde polsbandjes voorzien: bandjes voor bezoekers jongeren dan zestien jaar, bandjes voor jongeren vanaf zestien jaar en bandjes voor bezoekers vanaf achttien jaar als je ook sterke drank verkoopt). Sommige steden en gemeenten ondersteunen je daar ook financieel in. Leg dus zeker ook je oor daar eens te luister.

Wat is ‘buiten is buiten’?

Op steeds meer jongerenfuiven hanteert men het principe ‘in=in en out=out’. Die maatregel komt er meestal nadat het op vorige tradities serieus uit de hand liep. Het is niet alleen een zeer efficiënte regel om overlast in de openbare ruimte te verminderen, je voorkomt ook dat bezoekers buiten de fuiflocatie goedkope alcohol gaan drinken.

Zelfs als je dat principe niet toepast, kan je bezoekers die opnieuw willen binnenkomen steeds weigeren als ze onder invloed zijn van alcohol of andere drugs. Je kondigt dat dan best aan via affiches aan de ingang.

Meer weten over alcohol- en drugspreventie?

Contacteer een lokale preventiemedewerker of de VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Dat werkt rond ook psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

 • Beeld Nikki Lucy