Brandveiligheid

Elke ruimte die normaal voor het publiek toegankelijk is en waar vijftig of meer personen tegelijk toegelaten zijn, moet voldoen aan wettelijke vereisten op vlak van brandveiligheid. Daar verandert niets aan als de ruimte enkel toegankelijk is voor leden of betalende gasten.

Als je een zaal huurt, staat de uitbater of verhuurder er in principe voor in dat die veilig is. Hoe je de zaal gebruikt (bijvoorbeeld vuurwerk laten afsteken op het podium, meer mensen binnen laten dan maximaal toegelaten…), blijft je eigen verantwoordelijkheid als organisator. Vraag dus zeker na wat mag en niet mag en wat de maximale capaciteit van de zaal is.

De eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt bij de burgemeester. Die kan ook, op advies van de brandweer, verplichtingen opleggen aan organisatoren en eigenaars.

Waar moet je op letten?

 • Brandveiligheidsattest

  Elke zaal moet over een brandveiligheidsattest beschikken, waarin staat hoeveel personen er maximaal zijn toegelaten.

 • Maximaal aantal toegelaten personen

  Het maximaal aantal toegelaten personen wordt steeds bepaald aan de hand van drie criteria:

  • het aantal cm nuttige evacuatie-breedte: de regel is 1 cm per persoon, met een minimale breedte van 80 cm;
  • het aantal uitgangen;
  • de netto-oppervlakte: dat is de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek. De regel kan sterk verschillen van gemeente tot gemeente en van één tot drie toegelaten personen per vierkante meter, dat laatste enkel als er geen tafels en stoelen aanwezig zijn.
 • Evacuatie

  Maak de evacuatie-voorzieningen in orde. In het brandweerverslag worden bepalingen vastgelegd van het aantal uitgangen in functie van het maximale aantal toegelaten personen en de af te leggen evacuatie-afstand. Niet alleen de voorzieningen binnen zijn belangrijk, ook de inplanting van het gebouw en de toegangswegen moeten voldoende mogelijkheid bieden aan de hulpverleners.

 • In een zaal

  ‘Ingedeelde inrichtingen’ zijn inrichtingen die over een milieuvergunning beschikken. Normaal gezien zijn zij in orde met de brandveiligheidsvoorschriften.

 • In occasionele gebouwen of terreinen

  Voor muziekactiviteiten in gebouwen waar eerder occasioneel feesten plaatsvinden (‘niet-ingedeelde inrichtingen’, bijvoorbeeld een sporthal) of voor evenementen in tenten neem je best via de burgemeester contact op met de regionale brandweercommandant. Uit het verslag van de brandweer zal blijken hoeveel personen er maximum toegelaten zijn. Het verslag bevat eventueel ook richtlijnen in verband met brandblussers, pictogrammen, nooduitgangen,…

 • In een tent

  Niet alleen zalen, maar ook tenten moeten aan bepaalde brandveiligheidsvoorschriften voldoen: een bepaald aantal uitgangen, duidelijk aangegeven nooduitgangen en signalisatie ervan, brandblusapparaten, veiligheidsverlichting, goede bereikbaarheid voor nood- en veiligheidsdiensten …

 • Inrichting en aankleding

   • Als je de zaal of tent speciaal wilt inrichten, contacteer dan vooraf de brandweer. De brandweer kan je informatie verschaffen over het ‘brandgedrag’ van verschillende bekledingsmaterialen.
   • Tafels en stoelen moeten zo opgesteld worden dat de doorgang naar nooduitgangen en brandblusapparaten vrij blijft. Zorg dat de nooddiensten toegang hebben tot het terrein. Je moet 3 meter in de breedte en de hoogte vrijhouden.
 • Beeld Nikki Lucy