Financieel eindverslag

Een financieel eindverslag is een overzicht van alle uitgaven en inkomsten van jouw evenement. Met zo’n verslag kan je je evenement correct evalueren en conclusies trekken voor de toekomst. Daarom is het altijd aan te raden om een financieel verslag op te maken, ook al organiseer je het evenement met een feitelijke vereniging.

Hoe maak je een financieel verslag op?

Zorg er om te beginnen voor dat je alle facturen en vergoedingen hebt betaald en dat je evenement financieel volledig is afgehandeld. Vervolgens maak je je financiële verslag op dezelfde manier op als een begroting met dat verschil dat de cijfers geen schatting meer zijn. Verzamel alle uitgaven en inkomsten van je evenement en zet die tegenover elkaar. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten is de winst die of het verlies dat je gemaakt heeft.

Wat te doen op fiscaal vlak bij winst of verlies?

Eenmaal je de financiële balans van je evenement hebt opgemaakt, weet je hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt. Wat er dan moet gebeuren op fiscaal gebied, hangt af van het statuut van de organisator

 • Als rechtspersoon

  Commerciële rechtspersonen worden op hun winst belast via de vennootschapsbelasting. De meeste vzw’s vallen echter onder de rechtspersonenbelasting.

  Als er verlies is, wordt de vzw daarvoor aansprakelijk gesteld. Die staat dan in voor het verlies, dat dus niet op de bestuurders kan worden verhaald, tenzij een rechter oordeelt dat bestuurdersfouten gemaakt zijn. Er is echter wel een begrenzing op het maximumbedrag dat kan worden teruggevorderd bij bestuurdersfouten. Dat hangt af van de grootte van de vzw.

 • Als feitelijke vereniging

  Organiseer je als een feitelijke vereniging en blijft de winst binnen de vereniging voor het gemeenschappelijke doel? Dan hoef je niets aan te geven en wordt er niets belast. Het is wel belangrijk dat je het financiële verslag goed bijhoudt voor een eventuele controle.

  Let wel, je moet steeds kunnen aantonen dat het geld van de feitelijke vereniging afgescheiden is van het eigen vermogen van de leden. Je hebt dus best een rekening op naam van de vereniging en niet op naam van een specifiek lid.

  Maak je verlies als feitelijke vereniging? Dan kunnen alle personen die aan het evenement meewerken aansprakelijk worden gesteld om op te draaien voor het verlies.

 • Als natuurlijke persoon

  Maak je winst als natuurlijke persoon, dan moet je die aangeven via je personenbelasting.

  Maak je verlies, dan kan je daar als natuurlijke persoon ook rechtstreeks voor worden aansprakelijk gesteld.

 • Beeld Nikki Lucy