Btw

Btw is een belasting op goederen en diensten die uiteindelijk door de eindverbruiker wordt gedragen. Als organisator zal je bijna altijd btw betalen op goederen en diensten die je aankoopt voor je evenement, net zoals je als particulier en dus eindverbruiker ook btw betaalt.

Als je btw-plichtig bent, kan je de btw recupereren in je btw-aangifte. Ben je niet btw-plichtig – de meeste jeugdverenigingen en vzw’s zijn dat niet-, dan kan dat uiteraard niet.

Als je btw-plichtig bent, moet je zelf ook btw op je goederen en diensten doorrekenen aan je bezoekers. Ben je niet btw-plichtig, dan kan dat uiteraard niet.

Wanneer ben je als organisator btw-plichtig?

Als organisator ben je btw-plichtig en moet je dus btw in rekening brengen als:

 • je een activiteit uitvoert waarvoor je een vergoeding vraagt (economische activiteit);
 • die activiteit in het btw-wetboek is vermeld;
 • de activiteit met een zekere regelmaat gebeurt ;
 • de activiteit op zelfstandige basis gebeurt.

Op die algemene regel zijn er enkele uitzonderingen, namelijk als:

 • je onder een van de vrijstellingsregels in artikel 44§2 van het btw-wetboek valt. Enkele voorbeelden zijn erkende jeugdhuizen (met een drankomzet van maximaal 80.000 euro) en organisatoren van concerten erkend door de overheid (het gaat hier over inkomsten die je realiseert via inkomgelden). Meer uitleg over die vrijstellingen vind je verderop in dit artikel.
 • Als de omzet van je onderneming kleiner is dan 25.000 euro per jaar kan je de kleine ondernemingsvrijstelling aanvragen. Concreet wil dat zeggen dat je wel een btw-nummer hebt, maar geen btw-boekhouding hoeft te voeren, geen btw hoeft aan te rekenen en geen btw hoeft  door te storten.

Meer informatie over btw?

Voorbeelden btw-plicht

 • Erkende jeugdvereniging

  Een (jeugd)organisatie (vzw of feitelijke vereniging) mag maximaal vier keer per jaar een fundraisingactiviteit organiseren zonder btw-plichtig te zijn. De winsten moeten wel dienen om je doel te realiseren, je werking te financieren of om een goed doel te steunen. Let dus op als je medewerkers gaat betalen of meer dan vier activiteiten organiseert. Je kan dan (gemengd) btw-plichtig worden, net als wanneer je omzet hoger ligt dan 25.000 euro. Onder omzet verstaan we de verkoop van drank en etenswaren, sponsoring …

 • Erkend jeugdhuis

  De vzw is een erkend jeugdhuis. Deze vzw is btw-plichtig vanaf een toogomzet van 80.000 euro, inclusief de drankinkomsten van fundraisingactiviteiten. Je kan wel vier keer per jaar een eetdag organiseren, waarbij het verstrekken van voedsel vrijgesteld is van btw. Opgelet: als je btw-plichtig bent, vallen de inkomgelden van evenementen waarop ook drank wordt verkocht ook onder het btw-stelsel. Meer informatie over de gemengde btw-plicht bij jeugdhuizen vind je op de website van Formaat.

 • De commerciële organisator

  De commerciële organisator – dit kan ook een vzw zijn – is btw-plichtig vanaf een omzet van 25.000 euro (drank, sponsoring, inkomgelden …).

 • Vzw met Vlaamse erkenning om concerten te organiseren

  Deze vzw is vrijgesteld van btw, maar kan gemengd btw-plichtig worden als de omzet van de commerciële activiteiten (sponsoring, drankverkoop …) hoger is dan 25.000 euro.

 • Beeld Charlotte Kog