Bezoekers de toegang weigeren

Als organisator mag je nooit iemand de toegang tot je evenement weigeren op basis van zijn/haar zogenaamde ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. In bepaalde andere gevallen, zoals brandweervoorschriften, heb je wel het recht om dat te doen.

Welke zijn wettelijke argumenten om iemand te weigeren tot je evenement?

 • Brandweervoorschriften

  Als de zaal of het terrein volgens de brandweervoorschriften vol is, mag je niemand niet meer binnen laten.

 • Leeftijd

  Een min 16-jarige die zonder begeleiding van een volwassene een commercieel dansfeest wil betreden, moet je de toegang weigeren. Een jongere, hoe oud hij ook is, mag wel altijd binnen op een evenement dat geen winstdoel nastreeft. Het gaat dan over fuiven van bijvoorbeeld verenigingen of jeugdhuizen.

 • Privé-evenement

  Op een privé-aangelegenheid, bijvoorbeeld het ledenfeest van een vereniging, mag je zonder uitnodiging niet binnen.

 • Strafbare feiten

  Bezoekers die drugs bezitten, geweld plegen of andere strafbare feiten plegen, mag je de toegang ontzeggen.

 • Dresscode

  Als je de ‘gewenste kledij’ duidelijk op de aankondiging zet, dan kan je iemand weigeren met een ‘onaangepaste’ outfit.

 • Beeld Lisa Goethals