Affiches en flyers

Onderschat ook in deze digitale tijden de kracht van goed drukwerk niet. Net omdat er zoveel online gecommuniceerd wordt, kun je met een originele affiche of flyer erg opvallen.

Wat staat er op een goede affiche en flyer?

Naast een geweldig beeld (waarop je de rechten hebt) mogen de volgende zaken niet ontbreken op je

 • De naam van je evenement, eventuele artiesten en randanimatie
 • De datum
 • De locatie
 • De organisator
 • De toegangsprijs
 • De sponsors (of je hen vermeldt en hoe, spreek je meestal af met de sponsors zelf)
 • De website van het evenement

Op affiches en ander drukwerk moet je telkens ook de naam en het domicilieadres van een verantwoordelijke uitgever (VU) vermelden. Dat moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Vzw’s moeten daarnaast hun naam en het adres van hun maatschappelijke zetel vermelden.

Waar mag je reclameborden plaatsen?

 • Openbare weg

  Om borden langs de openbare weg te plaatsen, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 • Gewestwegen

  Om borden langs gewestwegen te plaatsen, heb je toestemming nodig van de provinciale afdeling Wegen en Verkeer.

 • Privé-grond

  Om borden op privé-grond te plaatsen, heb je toestemming nodig van de eigenaar.

Wat voor reclameborden mag je plaatsen?

Een socio-culturele vereniging mag maximum twee borden per gewestweg plaatsen van maximaal 0,75 m² per bord. Het A0-formaat is dus te groot. De borden mogen niet buiten de gemeentegrenzen geplaatst worden, moeten op eigen dragers staan en mogen dus niet worden bevestigd aan pakweg lantaarnpalen. De reclamepanelen mogen het verkeer uiteraard niet hinderen.

Waar mag je je affiches aanplakken?

Niet eender waar, in elk geval. De gemeente kan ‘wildplakken’ zelfs bestraffen als het is opgenomen in het politiereglement. De GAS-boetes kunnen oplopen tot maximaal 350 euro. Daarnaast kan de gemeente ook de kosten presenteren voor het verwijderen van de affiches.

 • Privéterrein

  Als je op privéterrein wil plakken, heb je steeds de toelating van de eigenaar nodig.

 • Gemeentelijke aanplakborden

  Gemeentelijke aanplakborden zijn vaak onderworpen aan het politiereglement. Win informatie in bij je gemeente voor je die zomaar volplakt.

Taks op aanplakking

Voor affiches groter dan 1m² moet je aanplakkingstaks betalen. Kleinere affiches, dus ook A0-affiches, zijn vrijgesteld van aanplakkingstaks. Voor een affiche tussen  1 m² en 1,5 m² betaal je 0,5 euro taks per vierkante meter. Voor een nog grotere affiche wordt dat 0,75 euro. Meestal regel je dat via de drukker. ,

Naast de vrijstelling voor affiches kleiner dan 1 m², is er een algemene vrijstelling voor organisaties met een liefdadig karakter. Dat gaat enkel op als de winst van een feest naar een liefdadig doel gaat en iedereen belangeloos meewerkt. Dat het evenement georganiseerd wordt door een jeugdvereniging, zal meestal onvoldoende zijn om je te beroepen op die vrijstelling, tenzij je de opbrengst wegschenkt aan een goed doel.

Komt jouw activiteit wel in aanmerking? Vermeld dat  “Vrij van zegel, art. 198, 7e Wetboek der taksen” op de affiches. Een affiche met reclame van een commerciële sponsor is ook vrij van zegelrecht zolang de aankondiging van je evenement centraal op de affiche staat.

Waar mag je flyers uitdelen?

Het kan zijn dat je een vergunning moet aanvragen om op openbare plaatsen te gaan flyeren. Vraag in elk geval na hoe het in jouw gemeente zit. Je moet dan volgende gegevens vermelden op je flyer:

 • De naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever.
 • ‘Mag niet op de openbare weg gegooid worden’

Let ook op met het uitdelen van flyers op andere evenementen zoals festivals. Vaak is het verboden, zeker als de organisator een afvalplan heeft. Vraag dus steeds toestemming.

Btw op affiches en flyers

Op affiches met handelsreclame betaal je altijd 21% btw. Voor affiches die sportieve, culturele of sociale manifestaties  aankondigen zonder reclame wordt dat 6% btw. Die moeten gedrukt zijn op gewoon papier van niet meer dan 0,25 mm dik en mogen niet bewerkt zijn om de levensduur ervan te verlengen. Op een affiche die niet aan die voorwaarden voldoet, rust 21% btw. Voor flyers gelden dezelfde btw-tarieven als voor affiches.

 • Beeld Nikki Lucy