Chiro Gontrode en het ecologisch verantwoord OZON-festival

Chiro Gontrode organiseert sinds enkele jaren een ecologisch festival. Groepsleider Lodewijk vertelt hoe de groep op het idee kwam om OZON-festival op poten te zetten en welke uitdagingen er bij het organiseren van een ecologisch verantwoord festival komen kijken.

Hoe zou je het Ozon-festival in één zin omschrijven?

Lodewijk: “OZON is een ecologisch eendagsfestival waar de nadruk wordt gelegd op duurzaamheid, zero-waste, verantwoord genieten en sensibilisering.”

Wat willen jullie bereiken met het festival?

“Enerzijds trachten we de inwoners van onze gemeente en omstreken samen te brengen om te genieten van en mét elkaar. Anderzijds zetten we in op sensibilisering rond ecologisch verantwoord leven. We reiken de bezoekers alternatieven aan voor alledaagse zaken zoals voeding, handel, consumptie … Op die manier proberen we bewustwording te creëren en gedragsverandering aan te moedigen. We willen de klimaatproblematiek onder de aandacht brengen en onze bezoekers aanzetten tot actie. Met OZON willen we ook het goede voorbeeld geven aan andere (jeugd)verenigingen in de buurt.”

“Met OZON willen we het goede voorbeeld geven aan andere (jeugd)verenigingen in de buurt. We willen hen tonen dat het mogelijk is om een betaalbaar evenement te organiseren met een kleine ecologische voetafdruk zonder dat er aan plezier ingeboet moet worden.”

Lodewijk Dhoore, groepsleider bij Chiro Gontrode
Lodewijk Dhoore, groepsleider bij Chiro Gontrode

Hoe kwamen jullie op het idee om een ecologisch festival te organiseren?

“Twee jaar geleden zaten we in het slop met enkele evenementen. We staken er veel energie in maar kregen weinig resultaat. Daarom besloten we het over een andere boeg te gooien en gingen we op zoek naar een nieuw concept. Ons oog viel toen op het huidige jaarthema van de Chiro: ‘Chirocycle’.

Met het jaarthema Chirocycle werden groepen gesensibiliseerd om hun werking duurzamer te maken. Ook wij als kleine Chirogroep wilden ons steentje bijdragen. Na een tijdlang brainstormen, kennis verzamelen en overleg waren we er klaar voor. We zagen het meteen groots: een eendagsfestival, volledig gericht op duurzaamheid.”

Wat kunnen bezoekers verwachten wanneer ze naar OZON komen?

“Op het festival kunnen de bezoekers kennis maken met enkele organisaties die tips geven om op een eenvoudige manier een duurzamere levensstijl te ontwikkelen. Iets nieuws leren kan op één van onze workshops, voor zowel jong en oud en ook ‘swishen’ is mogelijk. Dit betekent dat je oude kleren kan komen ruilen voor nieuwe. Daarnaast is er steeds een divers aanbod van duurzaam verantwoorde voeding en dranken. De hele namiddag en nacht kan je genieten van livemuziek en een gezellige sfeer. Dit alles organiseren we zonder ook maar één vuilnisbak. We organiseren ook het OZON-Café, een repair-café dat doorgaat op een andere dag dan het OZON Festival.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan bij het organiseren van de eerste editie?

“Omdat de mogelijkheden en het aanbod van ecologische producten, materialen, organisaties enzovoort eindeloos zijn, hebben we eerst veel informatie verzameld. We klopten aan bij enkele organisaties die rond deze thema’s actief werken en bundelden hun kennis en expertise. Vervolgens dachten we met de leidingsploeg na over wat wij zelf belangrijk vonden. We bekeken onze huidige evenementen en zochten naar duurzame alternatieven en aanpassingen. We combineerden enkele bestaande elementen met zaken die voor ons nieuw waren. We kregen financiële steun van provincie Oost-Vlaanderen om kwalitatieve en duurzame materialen die nog enkele jaren zullen meegaan aan te kopen. Een ecologisch evenement vraagt namelijk een groter startbudget dan een ander evenement, hiervoor kan je in heel wat gemeentes al milieusubsidies aanvragen.”

Wat zijn uitdagingen bij het organiseren van een ecologisch festival?

“De mogelijkheden met betrekking tot ecologische alternatieven zijn eindeloos. Bijgevolg hebben we voldoende tijd nodig om dit evenement op poten te zetten. Eén jaar lang houden we onze ogen open en gaan we op zoek naar acties, ideeën en partners.
Heel wat van de keuzes die we maken hangen af van de manier waarop we ons evenement duurzaam willen organiseren. Op OZON-festival zijn bijvoorbeeld geen vuilnisbakken, op een composthoop na. Hierdoor moeten we goed nadenken over hoe we ons eten en drinken zullen serveren, hoe we onze workshops kunnen organiseren …

Ook bij de keuze van voeding en drank komen heel wat uitdagingen kijken. Leg je de nadruk op lokale en streekgebonden producten, kies je voor bio of dan weer voor zuiver ecologisch verantwoord? En wat als een product lokaal is maar niet biologisch? Hoe zit dat met de kilometers die de producten afleggen? Met al deze vragen in het achterhoofd kunnen we voor onszelf enkele prioriteiten vastleggen om vervolgens de beschikbare producten te rangschikken en selecteren. Ook dit kan elk jaar veranderen.

Een startbudget is noodzakelijk, hoeveel dit moet zijn hangt vooral af van de keuzes die je maakt. Veel materiaal kan je gratis of goedkoop gebruiken van de provincie, andere verenigingen … Hoe groter je netwerk, hoe gemakkelijker en goedkoper het kan. Maar zoals gezegd zijn er verschillende instanties of organisaties (de provincie of de gemeente, sponsors, vzw’s…) die je financieel kunnen ondersteunen.”

Heb je tips voor andere organisatoren die graag een ecologisch evenement willen organiseren?

“Zorg voor een uitgebreid netwerk en ken je buurt. Vaak zijn er al lokale initiatieven waarvan je misschien niet op de hoogte bent. Ga actief op zoek naar duurzame alternatieven zoals herbruikbare bekers, metalen rietjes in plaats van plastiek, composttoiletten, lokale voeding en dranken … Schrijf en spreek mensen aan! De lokale bioboer kent waarschijnlijk wel iemand die handelt in lokale bieren die op zijn beurt misschien wel iemand kent die herbruikbare bekers verhuurt. Mensen wisselen maar al te graag informatie uit.”

“Zorg voor een uitgebreid netwerk en ken je buurt.”

Lodewijk Dhoore, groepsleider bij Chiro Gontrode

“Vertrek vanuit een missie, dit helpt je om bepaalde keuzes te maken en die keuzes te kunnen kaderen. Een voorbeeld: OZON wil inzetten op sensibilisering. We krijgen wel eens de vraag waarom we naast veggieburgers nog steeds vleesburgers serveren, vlees is namelijk nog steeds een grote vervuiler. We zijn er van overtuigd dat we meer kunnen bereiken door de bezoekers te vertellen vanwaar het vlees komt en hoe het geteeld wordt dan enkel veggieburgers te serveren. Deze kennis kunnen mensen meenemen naar huis en is bovendien laagdrempelig voor mensen die helemaal niet bezig zijn met duurzaam leven.”

“Zorg ervoor dat het evenement gedragen wordt door het hele team. OZON heeft een duidelijke visie en heeft een hoger doel dan enkel geld in het laatje te brengen. Dit houdt ook in dat naast het evenement we ook in onze dagelijkse Chirowerking meer ecologische verantwoorde keuzes willen maken.”

"Zorg ervoor dat het evenement gedragen wordt door het hele team. "

Lodewijk Dhoore, groepsleider bij Chiro Gontrode

Waar en wanneer vindt jullie festival in 2019 plaats?

OZON Festival ziet jullie graag komen op zaterdag 7 september 2019! Jong of oud, klein of groot… er is voor ieder wat wils. Het festival vindt plaats op onze eigen terreinen in Gontrode, Proefhoevestraat 1.

Meer info kan je vinden via de website of via onze Facebookpagina. Je kan ook steeds meer informatie bij alle leiding van Chiro Gontrode verkrijgen of een mailtje sturen naar ozon@chirogontrode.be

Op 27 april vond ons eerste OZON Repair Café plaats. Je kon er klein en groot elektro laten herstellen, bijlen en messen laten slijpen en paletmeubels maken. Wie weet organiseren we volgend jaar wel nog een Repair Café!

  • Geschreven door Chiro