GroeneVENTscan

De Groene Vent schuimt al sinds 2010 alle festivals, sportmanifestaties, fuiven, stoeten, markten en andere openbare evenementen af om hen te helpen bij het verduurzamen van hun evenement.

Op basis van zijn ervaring ontwikkelde hij de Groeneventscan, een vlotte online toepassing die de organisator helpt zijn evenement te verduurzamen.

Met Groene Vent zkt Groen Event benaderen we alle organisatoren van evenementen om samen een duurzame toekomst te verzekeren.

GroeneVENTscan