Toegankelijkheid

Je evenement toegankelijk maken voor mensen met een beperking is niet altijd evident, maar loont de moeite. Sta niet enkel stil bij rolstoelgebruikers maar denk ook na over blinden, slechthorenden … Want voor hen kan je ook gepaste maatregelen nemen.

Wat kan je ondernemen om de toegankelijkheid te bevorderen?

Wat kan je ondernemen om de toegankelijkheid te bevorderen?

Denk voor de rolstoelgebruikers na of ze alles op jouw evenement kunnen bereiken: is er parking dichtbij voorzien? Zijn er obstakels op het terrein? Kunnen ze aan de toog? Is er een aangepast toilet? Als je een optreden organiseert, kunnen ze effectief het podium zien?

Voor blinden of slechtzienden kan een muziekevenement een unieke belevenis zijn. Hou dus ook rekening met hen en hun begeleiders (ook de eventuele viervoeters). Daarnaast houden steeds meer evenementen rekening met mensen met een autismespectrumstoornis. Dat houdt in dat je bewust kiest voor minder licht- en geluidsprikkels. Een stroboscoop gebruiken is in dat opzicht bijvoorbeeld geen goed idee.

Samenwerken met regionale partners

Je kan samenwerken met een instelling of organisatie in je eigen regio. In overleg met die organisatie kan je gepaste maatregelen nemen die rekening houden met de eisen van een specifieke doelgroep. Op die manier zullen er sneller medewerkers en vrijwilligers van de organisatie aanwezig zijn als begeleiders er gepast kunnen reageren op eventuele probleemsituaties.

Voor concrete maatregelen speciaal op maat van je festival of concert kan je terecht op Itools van Inter vzw.

  • Beeld Charlotte Kog