Sociale media

Het lijkt soms alsof er twee kampen in de online wereld zijn. Die van ‘social media is een geschenk uit de hemel’ en die van ‘social media is a bitch’. Wij benaderen social media vanuit de positieve eerste ingesteldheid, want via social media heb je jouw communicatie meer dan ooit in eigen handen. Waar je vroeger beperkt was tot offline communicatie zoals affiches en flyers – wat trouwens vaak nog steeds heel relevant is – zijn er nu tal van andere mogelijkheden, heb je een beter zich op wie je bereikt, kan je creatiever omgaan met communicatie enzoverder.

Vooraleer je in het wilde weg gaat communiceren, allerhande boodschappen verspreidt en accounts aanmaakt, is het handig om eerst je communicatiestrategie te bepalen. ‘Strategie’ klinkt meer rocket science dan het is. Concreet komt het erop neer dat je nadenkt over je doelgroep, doelstelling, kanalen, visuele identiteit en je boodschap(pen).

In dit artikel beperken we ons tot de online strategie en kanalen, maar uiteraard komen ook alle offline kanalen nog bij je volledige strategie kijken.

Social mediastrategie

Dankzij sociale media verloopt de communicatie in twee richtingen: het gaat niet langer enkel om een boodschap die  je uitstuurt en die wordt geslikt (of genegeerd) door je doelpubliek. Die fans kunnen nu ook zelf laten weten wat ze van jouw boodschap vinden, en ze kunnen jou bovendien antwoorden of nieuwe boodschappen sturen.

Toegegeven: elke band en dj is tegenwoordig online actief en maakt van dezelfde kanalen gebruik. Dat maakt het des te moeilijker om nog op te vallen. De muziekindustrie wordt overstelpt door nieuwe muziek en zoekt naar manieren om het kaf van het koren te scheiden. Hoe speel je hierop in, en hoe trek je de aandacht naar jou toe? We geven hieronder een hoop tips.

Bepaal je doelgroep

Het soort muziekevenement dat je organiseert, bepaalt voor een groot deel jouw doelgroep. Maar misschien wil je in je communicatie nieuwe doelgroepen bereiken dan de mensen die je op voorgaande edities van je event zag? Hoef je wel iedereen te bereiken in je communicatie of heb je een vaste kern die er altijd zal zijn?

Je doelgroep(en) bepaalt uiteindelijk de rest van je strategie: je tone-of voice, je visuele identiteit, je kanalen enzoverder. Vragen die je kunnen helpen:

 • Wonen de mensen die je wilt bereiken vooral in je buurt of organiseer je een meer niche-evenement waar mensen van verderaf naartoe komen?
 • Op welke leeftijdscategorie mik je?
 • Zijn er doelgroepen van partners of een samenwerking die je niet over het hoofd mag zien?
 • Is er een nieuw publiek/nieuwe doelgroep die je wil bereiken?

Bepaal je doelstelling

Wat wil je bereiken met je muziekevenement? Wat is het doel van je evenement?

Wil je bijvoorbeeld een niche of nieuw muziekgenre een plek geven? Wil je mensen simpelweg doen dansen op de beste deuntjes? Wil je vergeten muziek aan jongeren laten horen? Wil je de bands uit je buurt een podium geven? Is de beleving van je evenement dé core en wil je de bezoekers mede dankzij randanimo de beste tijd van hun leven bezorgen? Of wil je artiest en muziekliefhebber (letterlijk) dichter bij elkaar brengen?

Het zijn maar enkele mogelijkheden wat het uiteindelijke doel van je muziekevenement zou kunnen zijn. Denk hier goed over na, want je doelstelling vormt de basis van je identiteit.

Om je doelstelling te formuleren ga je best aan de slag met de zogenaamde SMART-methode. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

 • Specifiek

  Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Hoe preciezer de doelstelling geformuleerd is, hoe makkelijker het is om die invulling te geven. Deze vragen kunnen je daarbij helpen:

   • Wat willen we bereiken?
   • Wie is erbij betrokken?
   • Waarom willen we dit doel bereiken?
 • Meetbaar

  Probeer een manier te vinden waarop je achteraf kan meten of je al dan niet in je doelstelling geslaagd bent. Dit op voorhand in je strategie vastleggen, helpt je achteraf bij de evaluatie. Misschien moet je voor de volgende keer de doelstelling wat aanpassen, of een andere aanpak hanteren om je doelstelling wél helemaal te bereiken.

 • Acceptabel

  Iedereen die meewerkt aan het evenement moet achter de doelstelling staan. Je kunt het draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling.

 • Realistisch

  Niets is frustrerender dan vooropgestelde doelen niet halen wanneer je eigenlijk al wist dat die onhaalbaar waren. Denk na of het doel haalbaar is. Kan je er een haalbaar plan aan koppelen?

 • Tijdsgebonden

  Bij een muziekevenement ben je in de meeste gevallen gebonden aan de concrete datum in de (nabije) toekomst. Veel kans dus dat de doelstelling gebonden is aan die datum. Maar misschien kan je dé doelstelling opsplitsen in subdoelstellingen in de periode voor en na je evenement.

Bepaal je kanalen

Op welke kanalen is jouw doelgroep actief? Waar kan je jouw doelgroep het beste bereiken?

Als dat hoofdzakelijk mensen uit de buurt zijn, kan je je zelfs afvragen of je offline communicatie zó belangrijk is. Al wordt er meer en meer van iedereen een zogezegde 360°-aanpak verwacht, dus onderschat dus ook in dat geval niet de invloed van je online aanwezigheid.

 • Facebook

  Hoewel het belang van Facebook – vooral bij jongeren – de afgelopen jaren sterk afgenomen is, blijft het wel hét ‘online café’. Ook de evenementfunctie van Facebook blijft een heel handige tool en via Messenger dient het vaak ook als helpdeskkanaal. Heel handig daarbij is het instellen van automatische bot-vragen en antwoorden waardoor je (potentiële) bezoeker misschien al antwoord krijgt voor de vraag gesteld is. Kortom, in de meeste gevallen blijft het relevant om een Facebookpagina en behorende -evenement aan te maken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je evenement ‘online niet bestaat’, wanneer er geen Facebookevenement bestaat.

 • Twitter

  Twitter is vooral een medium waar politici en zogenaamde influencers of opiniemakers aanwezig zijn. Stel je dus de vraag of dit voor jouw evenement wel het juiste medium is. Bij de meeste muziekevenementen zal dat dus niet het geval zijn.

 • Instagram

  Instagram is al enkele jaren aan een steile opmars bezig. Het past dan ook volledig in het plaatje van de beeldrijke cultuur waarin we leven. Wil je relevant en hedendaags zijn, dan kan je evenement niet ontbreken op Instagram. Met zowel de wall, als stories en IG-tv zijn er tal van mogelijkheden om creatief en divers aan de slag te gaan.

 • Youtube

  Meer en meer lees je dat ‘het tijd van de Youtuber’ afgelopen is. Daarmee wordt vooral de typische youtuber bedoelt – die bijvoorbeeld toont hoe hij/zij games speelt, tutorials geeft voor wat dan ook, recensies geeft enzoverder – en niet de dood van het medium zelf. Voor organisatoren van muziekevenementen is het vooral interessant om alle video’s (zoals promovideo’s en aftermovie) te bundelen en vanuit Youtube bijvoorbeeld te embedden op andere plaatsen.

 • Snapchat

  Ooit het medium dat ‘het verhaal’ lanceerde, was ooit hét medium waarop je als organisatie aanwezig moest zijn. Tegenwoordig dient het hoofdzakelijk als interpersoonlijk communicatiemiddel bij tieners en is het een minder relevante plaats voor organisaties, bedrijven en merken.

 • Mail/nieuwsbrief (Mailchimp)

  Mailings en nieuwsbrieven lijken misschien net iets minder jong en cool, toch kan het een handige manier zijn om je doelgroep rechtstreeks te bereiken zonder hinder van een algoritme. Let alleen op: niemand houdt van spam en GDPR-gewijs mag je niet zomaar iedereen mailen waarvan je het mailadres te pakken gekregen hebt.

 • Website

  Je kan je afvragen of een (muziek)evenement nog wel een website nodig heeft als het bijvoorbeeld al een Facebookpagina heeft. Dat hoeft waarschijnlijk niet per se. Maar het kan een praktische plek zijn waar je doorverwijst naar al je social media-kanalen. Websites bouwen hoeft ook geen biggie te zijn: check daarvoor websites als Squarespace en Wix.

Bepaal je visuele identiteit

Vooraleer je vol enthousiasme de wereld bestormt op social media, is het goed om na te denken wat je visuele identiteit wordt. Een visuele identiteit zorgt voor herkenbaarheid. Het onderscheidt je van andere organisaties en evenementen. Je visuele identiteit is flexibel. Wat dit jaar bij je past, de juiste uitstraling heeft of mooi is, hoeft dat volgend jaar niet 100 procent meer te zijn.

Denk na of je al dan niet een logo nodig hebt en zo ja, hoe dat eruit moet zien. Bepaal welke kleuren je in je beelden/website/social media vooral zult gebruiken. Dat kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van templates rond je foto’s. Zorg voor een visuele lijn in alle foto’s – het kan handig zijn om met enkele fotografen nauw samen te werken.

 • Beeld Nikki Lucy