Preventieplan

In een geïntegreerd preventieplan analyseer je de mogelijke risico’s op je evenement en formuleer je  concrete maatregelen om de veiligheid op je evenement zoveel mogelijk te garanderen.

Geïntegreerd betekent dat je het plan niet alleen opstelt, maar samen met de verschillende actoren die met je evenement te maken hebben: de politie, de brandweer, de eigenaar van de zaal of andere gebruikers. Door de krachten te bundelen zal niet alleen het resultaat beter zijn – veel mensen weten meer dan één -, maar zal ook de communicatie tussen de verschillende partners doorgaans beter verlopen. 

De drie stappen naar een geïntegreerd preventieplan

 • 1

  Probleemanalyse: maak een goede analyse: de 5 W’s en de H

  • Wie zorgt er voor overlast?
  • Wat kan er gebeuren?
  • Waar vinden de meeste problemen plaats?
  • Wanneer manifesteren de problemen zich?
  • Waarom zijn er problemen?
  • Hoe heb je de problemen tot nu toe aangepakt?
 • 2

  Het OFEM-model
  Het woord OFEM wordt vaak gebruikt als het om veiligheid gaat. Het OFEM-model geeft een kader aan de hand waarvan je de organisatie van je evenement kan verbeteren:

  • Organisatorische maatregelen
  • Fysieke maatregelen
  • Elektronische maatregelen
  • Meldingsmaatregelen

  Zie verder in het artikel wat deze maatregelen kunnen inhouden.

  In het proces mag geen enkele stap worden overgeslagen. Alles begint dus bij de organisatie, daarna volgen de fysieke opties en pas dan de elektronische. Het proces eindigt bij de melding.

  Een geïntegreerd preventieplan moet zich steeds aanpassen aan de noden en behoeften van de jongeren die jouw evenement bezoeken. Extra preventieve maatregelen mogen de drempel voor de jongeren niet te hoog maken. In het OFEM-model wordt ook kort aangegeven wat de gemeente kan doen.

 • 3

  Evaluatie na afloop
  Na het evenement evalueer je alles met de betrokken partners. Is alles goed verlopen? Hebben de getroffen maatregelen het gewenste resultaat behaald? Waar zet je als organisatie extra op in bij de volgende editie?

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen zijn maatregelen die je als organisatie neemt om de overlast te beperken. Daarvoor zijn een goede takenverdeling en duidelijke afspraken met alle medewerkers cruciaal.

Fysieke (en bouwkundige) maatregelen

Naast organisatorische maatregelen kan je ook extra maatregelen nemen op de locatie waar je evenement doorgaat.

 • Breng pictogrammen die de vluchtwegen aangeven.
 • Hou ramen en deuren vrij voor de brandveiligheid, maar beveilig ze toch voldoende.
 • Denk na over waar je de toog, discobar, inkom en vestiaire inplant. Vermijd verborgen hoeken en plaatsen waar het publiek zich kan concentreren.
 • Plaats nadarhekken waar het nodig is.
 • Voorzie voldoende verlichting, ook buiten op de parking.
 • Vraag technopreventief advies aan de politie.

Elektronische maatregelen

Je kan overwegen om elektronische hulpmiddelen in te schakelen om de veiligheid op je evenement te verbeteren. Overdrijf daar zeker niet mee. De maatregelen die je neemt moeten in verhouding staan tot de omvang van het evenement en de doelstellingen die je wilt bereiken.

 • Webcams of digitale camera’s zijn zelden echt nodig. Soms kan je met nepcamera’s of camera’s zonder videotape hetzelfde effect bereiken.
 • Een intern communicatienetwerk via gsm’s (of walkietalkies) is een mogelijkheid.

Meldingsmaatregelen

Politieaanwezigheid op een evenement kan beter de uitzondering blijven dan een regel worden. De politiediensten zijn wel partners in de preventieve aanpak, maar hun effectieve tussenkomst is in principe alleen noodzakelijk als sluitstuk, op het ogenblik dat er moet opgetreden worden tegen excessen of personen met onaanvaardbaar of gewelddadig gedrag.

Samenwerken met de politie houdt onder meer in:

 • Dat je hen op voorhand verwittigt.
 • Dat je de namen van de contactpersonen doorgeeft.
 • Dat je oproep- en interventiescenario’s doorneemt (vanaf welk moment is interventie noodzakelijk?) en afspraken maakt over het sluitingsuur.
 • Beeld Valerie Vonck