Projectoproep “Unlock your Energy!”

Covid-19 en de bijbehorende gezondheidsmaatregelen zetten nu al meer dan een jaar het dagelijkse leven van de hele bevolking op zijn kop. Jonge organisatoren kunnen al even geen evenementen meer organiseren, maar heel wat van onze gewoontes kwamen het afgelopen jaar onder druk te staan. Dat weegt zwaar op jongeren.  De Koning Boudewijnstichting gaat op zoek naar meeslepende projecten die jongeren een oppepper geven, en maakt daar 500.000 euro voor vrij, waar ook jonge organisatoren beroep op kunnen doen. 

Welke projecten komen in aanmerking?

Covid-19 en de bijbehorende gezondheidsmaatregelen zetten nu al meer dan een jaar het dagelijkse leven van de hele bevolking op zijn kop. Jongeren hebben het bijzonder zwaar, en vooral de meest kwetsbaren onder hen. 

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten die jongeren en jongvolwassenen, van 15 tot 25 jaar, weer beter in hun vel laten voelen. Plezierige, meeslepende projecten die hun gevoel van engagement opnieuw aanwakkeren, en de zin om solidair te zijn met degenen die de meeste moeilijkheden kennen. 

De projecten moeten zijn bedacht en worden gedragen door jongeren voor jongeren. Het kan gaan om fysieke, sportieve, culturele, artistieke of sociale, … activiteiten. Ze zetten aan tot engagement, smeden sociale banden en solidariteit. 

Ze moeten uiteraard de gezondheidsmaatregelen naleven die gelden op het moment dat ze worden uitgevoerd. 

Alle organisaties die werken voor en met jongeren, tussen 15 en 25 jaar – organisaties voor jeugdzorg, jeugdbewegingen, organisaties voor integratie, sociaal-culturele organisaties, sportclubs, scholen, instellingen voor hoger onderwijs, jeugdhuizen, … – kunnen een project indienen. 

Welke organisaties kunnen een project indienen?

 • De initiatiefnemer van het project is een organisatie die werkt voor en met jongeren tussen 15 en 25 jaar;
 • Het kandidaatsdossier wordt volledig ingevuld, binnen de voorziene termijn en in het Nederlands;  
 • De organisatie die zich kandidaat stelt, is actief in Vlaanderen en/of Brussel;  
 • Het project moet kunnen worden uitgevoerd vóór 31 december 2021. 

Hoeveel steun kan je aanvragen?

De organisaties die zich kandidaat stellen, kunnen steun vragen van minimum 2.500 euro tot maximum 10.000 euro voor een lokaal project. Ze kunnen tot maximum 20.000 € vragen als het geografische bereik groter is. 

Waarop zal de jury letten?

 • Het project moet sociaal zinvol zijn en concrete impact hebben;  
 • Het project schept een band;  
 • Het project draagt waarden van solidariteit uit;  
 • Het project is uitvoerbaar (geschikte partners hebben, beschikken over de nodige vergunningen en het juiste materiaal);  
 • Het budget moet aangepast zijn aan de ambitie van het project.  

De jury, bestaande uit onafhankelijke experten, zal bijzondere aandacht besteden aan de betrokkenheid van bijzonder kwetsbare jongeren. 

Hoe kan je indienen en tegen wanneer?

 • Hoe?

  Een dossier indienen gaat via de website kbs-frb.be, waar de criteria in detail na te lezen zijn. Een instructiefilmpje voor het indienen vind je hier. 

 • Tegen wanneer?

  Indienen kan tot en met 19 april. Begin juni maakt de Stichting de selectie bekend. 

 • Beeld AJP