Nieuwe vzw-wet

Wat betekent de nieuwe vzw-wetgeving voor vzw’s die muziekevenementen organiseren?

De vzw-wetgeving is vernieuwd. Het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen werd op 28 februari 2019 door de Kamer goedgekeurd. Deze nieuwe wet is vanaf 1 mei 2019 van kracht voor nieuwe vzw’s en vanaf 1 januari 2020 voor reeds bestaande vzw’s als zij hun statuten wijzigen. Bestaande vzw’s kunnen als zij dit zelf willen zich vanaf 1 mei 2019 al vrijwillig aan de wet aanpassen. Uiterlijk tegen 1 januari 2024 dienen alle Belgische vzw’s in regel te zijn met de nieuwe wetgeving.

Wanneer je als vzw muziekevenementen organiseert, ben je aan dezelfde vzw-wetgeving onderworpen. Als organisator kan je wel extra aandacht besteden aan:

  • Wie de vzw voor wat kan vertegenwoordigen en contracten kan ondertekenen.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid (en hier eventueel een verzekering voor afsluiten)
  • Vrijwilligersverzekering
  • Winst: als deze ruimschoots de kostendekking overschrijdt kan de fiscus beslissen dat je onder de vennootschapsbelasting valt.

Meer informatie over de nieuwe vzw-wet

De meest recente informatie over de nieuwe vzw-wetgeving is te vinden op de website van Switch.

Ga naar Scwitch