Nieuwe steunmaatregel: voorschot voor organisatoren van evenementen

De evenementensector werd de afgelopen maanden hard getroffen door het corona-crisis, maar er werd hard gewerkt aan een kader om het organiseren van evenementen opnieuw mogelijk te maken. Toch zijn organisatoren bang dat toekomstige evenementen geannuleerd zullen worden, waardoor ze in financiële problemen zouden kunnen komen. Daarom heeft de Vlaamse Regering een nieuwe regeling ingevoerd, genaamd het voorschot voor organisatoren van evenementen. Let wel, dit gaat over grote producties en evenementen dat minder toepasbaar is voor het lokale jeugdwerk.  

Wat is het voorschot voor organisatoren van evenementen?

De Vlaamse regering komt met een extra steunmaatregel die het mogelijk moet maken om in onzekere tijden toch te kunnen organiseren. Het gaat om een terug betaalbaar voorschot voor organisatoren om nieuwe (grote) evenementen voor te bereiden en op te zetten. Via een aanvraag kan je met andere woorden een voorschot aanvragen, waarmee je de financiële ruimte krijgt om het evenement te organiseren, maar het bedrag moet je achteraf terugbetalen als het evenement is doorgegaan. Het bedrag moet niet terugbetaald worden als het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19.  

Welke evenementen komen in aanmerking?

Er zijn drie voorwaarden om te oordelen of je in aanmerking komt voor de steunmaatregel 

 • De aard van het evenement

  Om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel moet je voldoen aan volgende definitie: Een evenement is een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip. 

 • Het doel van het evenement

  Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde. 

 • De rechtsvorm van de organiserende onderneming

  Om in aanmerking te komen moet de onderneming achter het event één van volgende rechtsvormen hebben: 

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
  • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
  • een vereniging zonder winstoogmerk 
  • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven 

Over welke bedragen gaat het?

De terugbetaalbare voorschotten bedragen minimum € 25.000 en maximum € 800.000 euro. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Dit zijn bijvoorbeeld: reeds betaalde facturen van de communicatie- en marketingcampagne, voorschotfacturen van onderaannemers en artiesten, … Eten en drank komen niet in aanmerking voor deze aanvraag. 

Het terugbetaalbaar voorschot mag maximaal 60% van de totale kost van het event bedragen, exclusief voeding en drank.  

Wat is de kans dat onze aanvraag goedgekeurd wordt?

Een jury zal alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden beoordelen op basis van verschillende beoordelingscriteria. Deze criteria staan hier opgesomd.  

Hoe doe je de aanvraag?

Er zijn twee oproepen: 

 • Eén voor evenementen die doorgaan of starten in de maand juni 2021. De uiterlijke indieningsdatum is 6 april om 12 uur.
 • Een tweede oproep voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021. De aanvragen hiervoor moeten ingediend worden voor 3 mei 2021 12.00 uur.

Meer informatie over hoe je een aanvraag kan doen vind je hier.