Modelstatuten voor organisatoren

Een vzw is een gestructureerde organisatie. Om te bepalen wat mag en wie wat mag doen – uiteraard binnen een wettelijk kader – bestaan er statuten en een intern reglement. De statuten bepalen wat kan, mag en moet. Ze vormen de identiteit en grondwet van de organisatie. Je schrijft ze op maat van jouw eigen werking. Natuurlijk zijn er ook een aantal zaken die je verplicht moet opnemen in de statuten. Ikorganiseer stelde modelstatuten op, die je kan gebruiken voor jouw vzw. Hieronder vind je de modelstatuten, waarin je een aantal zaken moet invullen om ze te vervolledigen.