Sabam

Sabam is de Belgische vereniging van onder andere auteurs, tekst- en liedjesschrijvers, componisten en uitgevers. Ze int, verdeelt en beheert alle auteursrechten in België en in de andere landen waar ‘wederkerigheidsovereenkomsten’ zijn gesloten met zusterverenigingen. Auteursrecht is een wettelijk recht dat de schrijver van de muziek krijgt wanneer hij of zij een origineel werk creëert.

Als je een muziekevenement organiseert waarop de dj of band auteursrechtelijk beschermde muziek draait of speelt, wat in 99% van de gevallen zo is, dan moet je Sabam aanvragen en betalen. Omdat het praktisch onmogelijk is om als schrijver van muziek zicht te hebben op wie je muziek gebruikt, sluit een schrijver zich aan bij Sabam (of een zustervereniging). Sabam beheert die auteursrechten en zorgt dat de auteurs, componisten en uitgevers van die muziek daarvoor een vergoeding ontvangen.

Als organisator moet je bijna altijd zelf Sabam aanvragen via Unisono en zal de zaalverhuurder dit niet opnemen.

Wat moet je wanneer betalen?

Sabam hanteert verschillende soorten tarieven. Onderstaande tarieven zijn van toepassing op muziekevenementen:

 • Je organiseert een feest of een fuif?

  Tarief 105 is van toepassing
  Indien de prijs van de meest gevraagde consumptie meer dan 1,40 euro bedraagt, wordt het verschil bij de inkomprijs gevoegd.

 • Je organiseert een live concert?

  Tarief 210 is van toepassing.

 • Je organiseert een festival?

  Tarief 211 is van toepassing

  (Een festival wordt gedefinieerd als elke organisatie van een aaneensluitende reeks optredens door minstens 5 muziekgroepen per dag, elk met hun eigen programma dat valt in het toepassingsgebied van het tarief. Concerten met één of meerdere voorprogramma’s vallen buiten het toepassingsgebied van dit tarief.)

 • Je organiseert in een jeugdhuis?

  1)    De organisatie is vanuit het jeugdhuis zélf:

  Als jeugdhuis heb je waarschijnlijk een jeugdhuis jaartarief 127 bij Sabam. Dit jeugdhuistarief bestaat uit een gunstig basistarief aangevuld met voordelige activiteitentarieven. Sommige muziekactiviteiten die je organiseert in het jeugdhuis vallen binnen dit tarief, anderen niet.  Raadpleeg het jeugdhuizentarief om die tarieven te bekijken.

  2)    Je bent een externe organisatie die organiseert in het jeugdhuis:

  Dan moet je zélf Sabam aanvragen, want dit valt niet onder het jeugdhuizentarief.

Sabam berekenen?

Wil je berekenen hoeveel je zal moeten betalen voor je evenement? Dat kan via je MyUnisono-account.

MyUnisono

Hoe maak ik Sabam in orde?

 • 1

  Stap 1

  Je vraagt minstens vijf dagen voor de datum van het evenement toelating via Unisono. Dit platform regelt sinds 1 januari 2020 ook de Billijke Vergoeding, dus kan je die aanvraag samen doen. Op Unisono kan je op basis van je gegevens (inkomprijs, drankprijs, artistiek budget, oppervlakte) ook een simulatie maken van wat het evenement zal kosten. Als je een nieuwe gebruiker bent, maak je eerst een account aan op MyUnisono. Via dat account kan je je evenementen nakijken en de status van je aanvragen raadplegen.

 • 2

  Stap 2

  Binnen de vijftien dagen volgend op het evenement dien je de opgave van de uitgevoerde muziek in via Unisono.

 • 3

  Stap 3

  Op basis van je aanvraag krijg je een factuur. Die factuur betaal je binnen de gestelde termijn op de factuur (30 dagen).

Wat als ik als organisator controle krijg van Sabam?

Ook al heb je Sabam aangevraagd en betaald, het kan altijd voorvallen dat je een bezoek krijgt van een medewerker van Sabam. Dat is absoluut geen reden tot paniek. Verwelkom de medewerker en antwoord rustig op zijn/haar vragen. Luister aandachtig en mocht de medewerker overtredingen op de aanvraag zien, overloop je die ook samen. Wanneer je als organisator niet in orde bent met de aanvraag, kan je daar een boete voor krijgen. Ook als geen aanvraag deed of je deed de aanvraag te laat, kan Sabam je beboeten.

Sabam heeft ook het recht om de playlists van zangers, zangeressen of bands in te kijken en om dj’s te vragen naar hun dj-licentie.

In welke gevallen moet je als organisator geen Sabam betalen?

 • Wanneer de gespeelde muziek geen deel uitmaakt van het Sabam-repertoire

  Indien je een evenement organiseert waar enkel artiesten optreden die niet aangesloten zijn bij een auteursvereniging en uitsluitend eigen repertoire brengen, of waar enkel platen worden gedraaid van dergelijke artiesten, hoef je Sabam geen vergoeding te betalen. Brengt zo’n artiest toevallig een cover van een song die wél beschermd is, dan moet je alsnog auteursrecht neertellen.

  Twijfel je als organisator aan de status van een gespeeld werk, raadpleeg dan het repertoire van Sabam. Wanneer dat effectief het geval is, kan je als organisator vragen aan de artiest(en) om een verklaring op te maken dat zij geen werk uit het Sabam-repertoire gebruiken tijdens hun concert.

 • Wanneer de muziek enkel afgespeeld wordt in de privésfeer

  Als je een cd of plaat enkel met je gezinsleden beluistert, hoef je geen auteursrechten te betalen. Beschermde werken kunnen zonder vergoeding gebruikt worden tijdens familiefeesten. Tenminste: voor zover er geen toegangsgeld wordt gevraagd.

Contacteer Sabam

 • Beeld Charlotte Kog