Gehoorschade

Concerten, fuiven en festivals zijn doorgaans luid en dus niet zonder risico. Maak jongeren bewust van de mogelijke gehoorschade die ze kunnen oplopen bij (te)veel lawaai en zet hen aan om oordopjes te gebruiken en pauzes in te lassen.

 

Welke maatregelen neem je best als organisator?

  • Bij een geluidsniveau hoger dan 95 dB(A), gemeten over vijftien minuten, ben je wettelijk verplicht om gratis oordopjes aan te bieden. Dat geldt dus voor bijna alle concerten, maar ook voor sommige fuiven. Goedkope oordopjes geven echter een vals gevoel van veiligheid, want ze zijn niet op maat gemaakt. De ideale oplossing is gehoorbescherming met een muziekfilter (minimaal 15-20 dB demping).
  • Houd je steeds aan de geluidsnormen. Loopt iemand gehoorschade op tijdens jouw evenement en kan die persoon aantonen dat het komt door het overschrijden van de geluidsnormen, dan kan je hiervoor strafrechtelijk veroordeeld worden.
  • Zorg ervoor dat bezoekers op minstens twee meter afstand van de speakers blijven. Plaats bijvoorbeeld een hek rondom de boxen.
  • Door meer speakers te plaatsen, haal je het aantal decibels per speaker naar beneden. Zo spreid je het geluid meer en verlaag je de geconcentreerde geluidsdruk, terwijl het algemeen ervaren volume gelijkaardig blijft.
  • Denk aan je medewerkers. Zij kunnen zich, in tegenstelling tot de toeschouwers of deelnemers, niet voortdurend verplaatsen. Zet je medewerkers dan ook nooit vlak naast een speaker. Als je regelmatig concerten organiseert kan je investeren in gehoorbescherming op maat voor je medewerkers. Kies in dat geval voor een vlakke demping.
  • Als het kan, zorg dan voor een plaats waar het stiller is. Honderden mensen die babbelen maken al meer dan voldoende lawaai.
  • Als organisator kan je ook veel verder gaan en de bezoekers van jouw evenement bewust maken van het risico dat ze lopen op gehoorschade. Op de website Oor Check kunnen jongeren nagaan of ze schade oplopen bij het uitgaan. Ze kunnen er vragen oplossen over hoe vaak ze uitgaan en aan welke geluidsintensiteit ze worden blootgesteld, waarna de website aangeeft of er kans is op gehoorschade.
  • Beeld Nikki Lucy