Evalueer je evenementenbeleid

Neem als ambtenaar of beleidsmaker je lokaal evenementenbeleid onder de loep en ga aan de slag met de resultaten.

Gebruik dit sjabloon om stil te staan bij vier cruciale peilers van een positief evenementenbeleid: ondersteuning, hoe er wordt omgegaan met regels en wetten, de loketfunctie en administratie en tenslotte de gedragenheid van het evenementenbeleid.

Printbaar op A3 formaat.