Deadlines voor vzw’s

Voor alle vzw’s komen er belangrijke deadlines aan. Voor alle organisatoren die hun evenementen organiseren via een vzw zijn deze deadlines van belang. Er komen twee belangrijke deadlines aan, namelijk 8  september voor het goedkeuren en neerleggen van de jaarrekening en 16 november voor de aangifte van de rechtspersonenbelasting. 

Hoe kan je de jaarrekening neerleggen?

 • De goedkeuring van de jaarrekening op de Algemene vergadering

  Vooraleer je de jaarrekening neerlegt, moet ze goedgekeurd worden door de algemene vergadering. De goedkeuring van de AV moet ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar gebeuren.  

  Voor de meeste vzw’s loopt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar en moet de algemene vergadering ten laatste in juni worden georganiseerd. Omwille van de coronamaatregelen werd beslist om de deadline voor het neerleggen van de jaarrekening te verlengen met 10 weken. Dit wil zeggen dat je voor 8 september moet samengekomen zijn met de algemene vergadering. 

  De agendapunten die zeker moeten besproken op die algemene vergadering zijn: 

  • goedkeuring jaarrekening van het vorige boekjaar (2019) 
  • kwijting van de bestuurders over het vorige boekjaar (2019)
  • goedkeuring van de begroting van het huidige boekjaar (2020) 
 • De neerlegging van de jaarrekening

  De neerlegging van de jaarrekening moet op zijn beurt binnen de maand na de goedkeuring door de algemene vergadering gebeurd zijn. 

  Het neerleggen van de jaarrekening bij de griffie van de ondernemingsrechtbank is gratis. Je kan dit nog niet elektronisch doen, dus ga je ze persoonlijk neerleggen of je stuurt ze op.  

  We zetten op een rijtje welke documenten je opstuurt of meeneemt naar de griffie van de ondernemingsrechtbank van jouw arrondissement.Alle onderstaande documenten maak je op in tweevoud. Je zal één exemplaar dan terug krijgen als bewijs dat je het hebt ingediend. 

  • De Staat van uitgaven en Ontvangsten 
  • de Staat van Vermogen  
  • Het verslag van de AV toe waarop de jaarrekening en de begroting is goedgekeurd. De begroting moet je niet mee indienen. 

  Tot slot handteken je alle documenten. Wie er moet handtekenen is normaal opgenomen in de statuten van jouw vzw. Indien niet is het de voorzitter + een bestuurder. 

Hoe kan je aangifte doen van de rechtspersonenbelasting?

 • Wanneer doe je de aangifte?

  Voor 29 oktober 2020 moeten alle vzw’s hun aangifte rechtspersonenbelasting hebben gedaan. Dit kan enkel online, via BIZTAX. Van elke vzw wordt verwacht dat zij dit spontaan en automatisch doen. De belastingen verwittigen je niet op voorhand.  

 • Wat als je geen aangifte doet?

  Doe je geen, of geen tijdige aangifte, dan word je forfaitair belast. Dit kost 625 euro en een eventuele boete. Let op: deze belasting en boete kan persoonlijk op de bestuurders worden verhaald, omdat zij een contractuele fout begingen. 

 • Hoe doe je zo’n aangifte?

  Als vzw moet je jaarlijks een belastingaangifte (formulier 276.5) invullen. Zo’n brief invullen, lijkt een hele klus. Voor de meeste organisaties is het een fluitje van een cent. Voor bijna alle kleine vzw’s betekent dit immers dat ze een blanco aangifte moeten doen en enkel de uitgebreide jaarrekening moeten uploaden.  

  Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, is dus niet voldoende. Een jaarrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, plus de staat van vermogen (bijlage C). Heb je bezoldigingen uitgekeerd, dan dienen er ook fiscale fiches (281.10 en de samenvattende opgave 325.50) worden opgemaakt. 

 • Wat als je een afwijkend boekjaar hebt?

  Doorgaans loopt het boekjaar van vzw’s van 1 januari tot en met 31 december. De organisaties waarbij het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december kunnen indienen tot en met 16 november. 

  Dit zijn de deadlines voor de aangifte van de rpb bij een afwijkend boekjaar 

 • Hoe indienen?

  • Ga naar de website van Biztax 
  • Klik rechts op de pagina op ‘Naar de toepassing’ 
  • Vul alles volledig in. Opgelet je hebt hiervoor een eID-reader nodig. 
 • Bij welke organisaties volstaat een blanco aangifte niet?

  De blanco aangifte volstaat niet voor organisaties die onroerende inkomsten hebben (bijvoorbeeld door verhuur lokaal) of roerende inkomsten. Roerende inkomsten ontstaan door verhuur van onroerende goederen met meubels, installaties en de bijhorende drankverkoop. Deze inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Vervolgens stort je de verschuldigde 30 procent belasting. Dit is op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de rechtspersonenbelastingaangifte doet. De belasting werd immers reeds voldaan voor 15 januari. 

 • Beeld Valerie Vonck